Archive for Styczeń, 1970

Etapy rozwoju piersi

Nikt nie potrafi precyzyjnie określić, kiedy piersi u dziewcząt zaczynają się rozwijać. Czasami następuje to w ósmym roku życia, a czasami dopiero po skończeniu szesnastu lat lub nawet później. Najczęściej jednak ten początek wypada między dziewiątym a czternastym rokiem życia. U ciebie może się zacząć jeszcze w innym terminie i jeśli tak jest, nie oznacza to żadnych nieprawidłowości. Każdy organizm ma swój własny rytm. Twój także.

Czytaj dalej »

Owłosienie łonowe

Są to mocno poskręcane włoski, pojawiające się w miejscu, gdzie łączą się nogi. To miejsce nazywane jest też sromem lub okolicą łonową. Niektórzy mówią na to pochwa, ale nie jest to prawidłowe określenie, ponieważ znajduje się ona wewnątrz ciała.

Czytaj dalej »

Lista dodatnich i ujemnych stron karmienia piersią

Kobiecie jednak niełatwo nakazać karmienie, ona ma własne zdanie w tej sprawie. Niedawno British Medical Journa! zestawił ogromną listę powodów, dla których matki nie chcą karmić. Między innymi matki chciały wiedzieć, ile dziecko otrzymuje pokarmu, twierdziły, że dzieci karmione butelką równie dobrze się rozwijają, podkreślały bezsens rozpoczynania karmienia, jeśli nie ma pewności powodzenia, zakłopotanie zarówno, gdy karmienie jest nieprzyjemne lub zbyt przyjemnej niepokoiły się swoją figurą, kłopotliwym wyciekaniem mleka również w przerwach między karmieniami, bólami związanymi z przepełnieniem piersi, skurczami macicy, pękniętymi brodawkami czy nawet ropniami. W artykule podkreślono, że kolekcja skarg jest istotnie potężna. Oto lista dodatnich i ujemnych stron karmienia. Korzystne jest, że:

Czytaj dalej »

Postępy położnictwa

Dużo z tych ,,Po raz pierwszy…” wydarzyło się wiele, wiele lat później niż można by się spodziewać. Pierwsza książka w języku angielskim (The Byrth ot Mankyn- cle – Urodzenie człowieka, przygotowana przez Raynalde‘a) wydrukowana w r. 1540 była tłumaczeniem niemieckiej pracy z r. 1513. Za pierwszą oryginalną angielską pracę uważa się na ‚Ogół ,,De Generatione Aniniatium” Williama Harveya, opublikowaną w r. 1651. Napisał ją kiedy miał około 70 lat, krótko po zawierusze Wojny Domowej (był on zapalonym roją- listą, związanym z dworem króla Karola I) 1 na długo po swej słynnej pracy na temat krążenia krwi. Pierwsza katedra położnictwa na świecie powstała dopiero w r. 1726, kiedy Joseph Gibson został profesorem na Uniwersytecie w Edynburgu, w okresie największej świetności tej szkoły medycznej. (Przedmiotem tym nie zajmował się wtedy żaden ze słynnych wydziałów lekarskich, jak Salerno, Paryż, czy Padwa – gdzie Harvey studiował.) Ale nawet Edynburg nie miał do r. 1756 regularnych wykładów z położnictwa, a szpital położniczy został tam otwarty dopiero w r. 1793. W tym samym roku Francja, jako pierwszy kraj na świecie, wydała ustawy zabezpieczające opiekę i zdrowie przyszłych matek.

Czytaj dalej »

Płodność – kontynuacja

Dalszą szczególną cechą ludzkości jest mała liczba potomstwa, przypadającego na każdego płodnego mężczyzną. Mężczyzną uważa się za bardzo płodnego, jeśli spłodzi w ciągu swego życia dziesięcioro dzieci. Samiec foki może spłodzić trzy razy tyle w ciągu roku. W dzisiejszym świecie sztucznego zapładniania dobry byk może z każdego wytrysku obsłużyć 40 do 50 krów, przy czym prawdopodobieństwo zapłodnienia wynosi 60%. Podobnie baran może zapłodnić 30 do 40 owiec z każdej ejakulacji, ogier 8 do 12 klaczy, knur 2 do 4 świń. Zdrowy ludzki samiec mógłby w podobny sposób obsłużyć większą ilość kobiet i nawet bez sztucznego zapładniania mógłby być znacznie bardziej wydolny, gdyby na to pozwalało społeczeństwo i obowiązujące zwyczaje. W końcu, aby zostać ojcem, wystarczy w ciągu całego życia obfitującego w setki, a raczej tysiące wytrysków, zapłodnić jajo przy dwóch lub trzech okazjach.

Czytaj dalej »

Czy można leczyć homoseksualizm?

Czy można ułatwić homoseksualistom powrót do normalnego heteroseksualizmu lub uzyskać u nich wystarczające przystosowanie się do normalnego życia? Według Backetta pbdobne usiłowania nie przynosiły rewelacyjnych wyników. Brilish Medical Journal opublikował w r. 1965 artykuł redakcyjny o niedostateczności leczenia utrwalonego homoseksualizmu, ale jeden z lekarzy zgłosił sprzeciw twierdząc, że sam wyleczył 16 spośród 32 pacjentów. Zadanie jest na pewno niełatwe i zależy od stopnia homoseksualizmu, chęci współpracy z lekarzem i powrotu do beteroseksualizmu. W Wielkiej Brytanii paragraf, na podsta- wie którego homoseksualiści uważani są za przestępców, jest częścią ustawy mającej chronić kobiety przed atakami i, jak twierdzą niektórzy, został clo niej włączony przez niedopatrzenie. Czy było to niedopatrzeniem, czy nie – na podstawie ustawy z r. 1885 można było stosować karę więzienia wobec mężczyzny utrzymującego stosunki płciowe z innym mężczyzną – do roku 1967.

Czytaj dalej »

Podział ras na 3 główne pnie

Egon von Eickstedt w r. 1934 zredukował ten podział do 3 głównych pni: biały, czarny i żółty (Sem, Cham i Jafet?) i nazwał je Europilorm lub Leucoderm, Negriiorm lub Melanoderni i MongoUiorm lub Xanfhoderm, Nazwy te nie przyjęły się i używa się odpowiednio: kaukazoidalny, negroidalny i mon- goloidalny. Ciekawe, że podgrupy von Eickstedta (jest ich odpowiednio 8, 9 i 12) dają razem sumę 29, czyli taką samą jak u Denikera, choć wcale nie mają podobnego układu.

Czytaj dalej »