Archive for Czerwiec, 2015

Populacja

W r, 1900 na wyspie Mauritius urodziło się 37 dzieci na każdy tysiąc ludności. W r. 1966 liczba ta była nadal identyczna, mimo to w ciągu bieżącego stulecia Mauritius została złapana w kleszcze eksplozji populacyjnej, jakiej wyspa ta nigdy przedtem nie znała. Nie rodzi się więcej dzieci, ale znacznie mniej umiera. Energiczna powojenna kampania przeciwmala- ryczna, przeprowadzona na wyspie za pomocą DDT, przyniosła w rezultacie spadek śmiertelności noworodków ze 150 do 50 na tysiąc w ciągu 10 lat. Stąd ta fenomenalna ekspansja, nagłe przejście od równowagi do szybkiego przyrostu, „eksplozja”.

Czytaj dalej »

Jajeczkowanie – kontynuacja

Jajo zaś, które tak długo czekało w obrębie jajnika na tę rozstrzygającą chwilę, ma przed sobą bardzo krótki okres życia – na pewno nie więcej niż 48 godzin, a nawet prawdopodobnie nie więcej niż 24 godziny. Poprzedzający okres bezczynności mógł trwać 24 lub nawet 48 lat, mimo to okres, kiedy staje się ono dojrzałe do zapłodnienia, jest bardzo ograniczony. Jeśli nie dojdzie do spotkania z plemnikiem, jajo stanie się niezdolne do zapłodnienia i obumrze: przechodząc przez kilka centymetrów jajowodu dojdzie do jamy macicy, a stamtąd – nie wykorzystane i zestarzałe zostanie usunięte podczas następnej miesiączki.

Czytaj dalej »

Plemnik – dalszy opis

Istnienie ludzkiego nasienia przewidywano w wielu kręgach od niepamiętnych stuleci. Niektórzy uważali, że obok odżywienia że strony matki tylko sperma potrzebna jest do produkcji następnego pokolenia, jednak wiele plemion australijskich było przeciwnego zdania i negowało zależność ciąży od aktu płciowego. Istotną rolę miały odgrywać duchy, a nie nasienie. Starożytni Grecy uważali, że matka me jest rzeczywistym przodkiem dziecka, a tylko pielęgnuje młode życie, które w niej zostało zasiane. Egipcjanie również byli zdania, że autorem następnego pokolenia jest wyłącznie ojciec. Arystoteles, który żył w IV w. p.n.e., nie mógł całkowicie zgodzić się z tymi poglądami i więcej znaczenia przypisywał matce. Ostatecznie przecież zarodek jest przez 9 miesięcy przytwierdzony do ściany macicy matki i może obok otrzymywania pokarmu podlegać i innym wpływom.

Czytaj dalej »

Poronienie

Jedną z dwu najczęstszych przyczyn śmierci matki w Anglii i Walii jest poronienie: druga to zawał płuca. Aktualne liczby zgonów za lata 1956-60 i 1961-63 wynoszą odpowied- nio 135 i 139, ale są uważane za zbyt niskie. Średnio rocznie przyjmuje się 50. Z tej liczby HMSO fleports on Contidential Enąuiries into Materna! Deaths in England and Wales (według Raportu z Poufnych Badań Przyczyn Śmierci Matek w Anglii i Walii) 60°/o poronień powodujących zgon to poronienia kryminalne, a sprawcami przynajmniej połowy z nich były same matki. Niemniej, przyjmując liczbę poronień kryminalnych na 100 000 rocznie oznacza to zaledwie 3 zgony matek na 10 000 nielegalnych poronień.

Czytaj dalej »

Określenie pici i dzieworództwo

Najlepszym dniem dla zajścia w ciążę jest dzień zmiany temperatury – przypuszcza się, że około 50°/o zapłodnień następuje w tym dniu, a pozostałe SC/o tuż przed lub tuż po tym najwłaściwszym czasie.

Czytaj dalej »

Kontrola populacyjna

Problemy ekonomiczne są również skomplikowane. The Institute of Life Insurance (instytut ubezpieczenia na życie) w Nowym Jorku obliczył, że obecny koszt wychowania dziecka od urodzenia do lat 18 dla rodziny amerykańskiej, posiadającej dochód roczny 6 600 dolarów, wynosi 23 835 dolarów, a więc koszt wychowania dzieci dla rodziny mającej w USA średnio 3,2 dzieci wynosi 76 272 dolary. Sumy te nie uwzględniają kosztów wyższych studiów, W mniej bogatych krajach dzieci kosztują mniej, a na przeciwległym biegunie znajduje się wioska indyjska, gdzie taniej kosztuje posiadanie dziecka niż zapobieganie urodzeniu za pomocą środków antykoncepcyjnych. Chociaż dzieci są z początku obciążeniem, powinny być dla swego kraju (i rodziców) korzyścią po dojściu do dojrzałości. Niektóre kraje zdają sobie dobrze sprawę z obciążenia głodnymi żołądkami i nie mając pewności co do ewentualnych korzyści posiadania dużych mas ludności wyliczyły wartość zapobiegania urodzeniu, która waha się pomiędzy 90 a 180 funtów ang. Normalne planowanie rodziny polega na zapobieganiu niepożądanej ciąży, ale władze powinny zapewne kierować wysiłki ku zapobieganiu lub zniechęcaniu do ciąży pożądanych.

Czytaj dalej »

Jądra ludzkie

Podczas opisanego procesu normalny skład chromosomów, których jest 46, zostaje zmieniony na 23 wskutek tzw. redukcji lub podziału mejotycznego (mejozy). Dzieje się to wtedy, kiedy spermatocyt staje się spermatydem. W czasie zapłodnienia, gdy 23 chromosomy męskie łączą się z 23 żeńskimi, przywrócony zostaje normalny skład chromosomów dla ludzkiej komórki. Podczas gdy męska linia produkcyjna wytwarza kilkaset milionów plemników w ciągu dnia, w żeńskiej dojrzewa jedno jajo na miesiąc. Podobnie, kiedy mężczyzna produkuje w ciągu całego swego życia ilość obracającą się około milio- na milionów plemników, jajnik w reprodukcyjnym okresie życia kobiety wydala ściśle określoną liczbę jaj, nie przekraczającą 400. Stąd też chociaż mężczyzna i kobieta mają identyczny udział genetyczny w kształtowaniu przyszłego pokolenia, produkcja kobiety po prostu tonie w powodzi produkcyjnej mężczyzny,

Czytaj dalej »

Zespół przediesiączkowy – dalszy opis

Najbardziej charakterystyczne fizjologicznie dla tego okresu jest zatrzymanie wody w ustroju za sprawą progesteronu, dochodzące do 3 kg. Obrzęk, czyli zatrzymanie płynu w tkankach, może być uogólniony i trudny do zauważenia lub też może dotyczyć przede wszystkim twarzy, łokci, piersi lub brzucha. Być może dotyczy on bezpośrednio i mózgu, ułatwiałoby to wytłumaczenie wielu objawów. Nie wiadomo, dlaczego kobiety, którym bardzo dokucza napięcie przedmenstrua- cyjne, mają zupełnie lub prawie zupełnie bezbolesne miesiączki i odwrotnie, te u których menstruacja przebiega z bólami – ciysmenorrhoea – rzadko odczuwają napięcie przedmiesiącz- kowe. Stan taki wydaje się być w przybliżeniu sprawiedliwy,

Czytaj dalej »

Jama macicy podczas ciąży

Następnym etapem dla tego swobodnie poruszającego się obiektu, posiadającego przecież również możliwość opuszczenia macicy – i chyba tak się czasami dzieje – jest przyczepianie się do ściany macicy. Nazywa się to implantacją albo zagnieżdżeniem i znowu nie wiadomo, jaki mechanizm tu działa, czy embrion wytrawia sobie miejsce w macicy, czy macica przygotowuje dla niego jakąś niszę, czy też zachodzą oba procesy. Zarodek może się zagnieździć i gdzie indziej, nazywa się to ciążą pozamaciczną albo ektopiczną, W każdym razie implantacja następuje prawdopodobnie pomiędzy 5Va a 7 dniem od początku. Może się to wydawać późno jak na takie ważne i konieczne wydarzenie, ale jest to niewiele później niż u myszy (4Va-5lA> dni), u której poród występuje w 2 tygodnie potem, a także u świnki morskiej. Jeszcze później następuje implantacja u innych zwierząt, jak małpa makak (10 dzień), kot (14 dzień) i większość kopytnych (nawet później).

Czytaj dalej »

Piersi w dzieciństwie

Kiedy jesteś dzieckiem, twoje piersi są płaskie. Jedynie dwa małe punkty położone na wysokości trzecie- go-piątego żebra, zwane brodawkami, zapowiadają ich przyszły rozwój. Brodawka może mieć kolor od jas- noróżowego po ciemny odcień brązu. Otoczona jest obwódką o podobnym zabarwieniu, która nosi nazwę otoczki (patrz rys. 9).

Czytaj dalej »

Semmelweiss cz. III

Krótko potem Semmelweiss został odesłany do kliniki wiedeńskiej, tym razem jako pacjent, a nie lekarz, gdyż schizofrenia, na którą cierpiał, wymagała już leczenia klinicznego. Nie skończył jeszcze wtedy 50 lat. W 2 tygodnie po przyjęciu do kliniki stan jego zdrowia nagle się pogorszył, a powodem tego była zakażona rana, zapewne skaleczenie podczas ostatniego badania sekcyjnego – które wykonał jeszcze w swoim szpitalu, a która spowodowała zakażenie krwi. Zmarł 13.VIIi. 1865 r. z powodu tych samych bakterii, które usiłował zwalczyć w ciągu całego swego życia.

Czytaj dalej »

Testem Hogbena

Pierwszą próbą hormonalną wykorzystaną w tym celu, próbą, która stała się pierwowzorem dla wszystkich innych, jest próba Aschheima-Zondeka. Używa się do niej niedojrzałych samiczek myszy, wstrzykując im mocz badanej kobiety, a po 100 godzinach zabija się i bada ich jajniki. Jeśli dojrzewanie jajników uległo przyspieszeniu – kobieta jest w ciąży. W teście Friedmana używa się młodych samiczek królików i bada się jajniki na przyspieszenie aktywności w 48 godzin po wstrzyknięciu moczu. W innym teście używa się szczurów w podobny sposób. Najdziwniejszy z testów posługuje się żabą południowoafrykańską, nazywa się testem Hogbena i polega na wstrzyknięciu samiczce skoncentrowanego moczu. W ciągu 15 godzin po wstrzyknięciu żaba składa 50 do 200 jaj.

Czytaj dalej »