Archive for Lipiec, 2015

Pedofilia

Ustawa z roku 1956 została uzupełniona przez Ustawę o czynach nierządnych z dziećmi z roku 1960. Na jej podstawie przestępcą jest każdy człowiek, który nie używając przemocy nakłania dziecko poniżej lat 14 do takich czynów lub zachowuje się nieprzyzwoicie w jego obecności w inny sposób. Mężczyzna usiłujący mieć stosunek z dziewczynką poniżej 13 lat naraża się na 7 lat więzienia, jeśli tylko „zachowuje się nieprzyzwoicie”, może dostać 5 lat. Jako kazirodztwo określa się współżycie płciowe pomiędzy mężczyzną a jego wnuczką, córką, siostrą lub matką, lub między kobietą a jej dziadkiem, ojcem, synem lub bratem. W praktyce musi ono mieć miejsce częściej niż pozwalają sądzić nieliczne ujawnione przypadki, a większość z nich pozostaje prawdopodobnie tajemnicą rodzinną. W sądach najczęściej rozpatrywane są stosunki między ojcem a córką lub między rodzeństwem. Na podstawie procesów sądowych przestępstwa na tle seksualnym wykazują tendencję wzrostu. W Wielkiej Brytanii w r. 1938 było ich około 5 000, w r. 1945 nieco poniżej 10 tysięcy, w r. 1960 osiągnięta została cyfra 20 tysięcy, oznaczająca czterokrotny wzrost na przestrzeni 22 lat. Dla porównania można podać, że liczba napadów wzrosła z 3 tysięcy na 16 tysięcy, czyli więcej niż pięciokrotnie.

Czytaj dalej »

Spadek śmiertelności niemowląt

Równocześnie ze spadkiem śmiertelności niemowląt spadła również ilość dzieci martwo urodzonych. W 1928 r. (i znowu ta dekada wydaje się tkwić w odległej przeszłości) stosunek wynosił 40 na 1 000, w 1939 r. spadł do 38 na 1 000, Równocześnie z wojną nastąpił najbardziej dynamiczny spadek nieżywych urodzeń: w 1945 r. było 28 na 1 000. W 1955 r. było 23 na 1 000, a w 1966 r. tylko 15 na 1 000. Ale i tak oznacza ło 14 000 nieżywych urodzeń w Anglii i Walii rocznie.

Czytaj dalej »

Wnioski naukowe na temat grup rasowych

Na temat ras UNESCO wydała dwa obszerne i poważne oświadczenia, oba opracowane przez międzynarodowe komitety naukowców, każde z nich obejmujące około 1 500 słów. Poniższe cytuję z drugiego, opublikowanego we wrześniu 1962 r. Pomiędzy 14 autorami znaleźli się J. B. S. Haldane, Theodosius Dobzhansky, Sir Solly Zuckerman, Sir Julian Huxley, prof. Harry Schapiro i prof. Ashley Montagu.

Czytaj dalej »

Określanie płci u człowieka

Naturalnie u różnych zwierząt o różnej wielkości proces erekcji, czyli wzwodu, i retrakcji różnie się przedstawia. W spoczynku członek zazwyczaj jest ukryty w fałdzie skórnym podbrzusza nazywanym workiem napletkowym. Penis byka, ogiera czy słonia jest normalnie niewidoczny. U nagiego człowieka płeć można określić jednym rzutem oka, ale u zwierząt mimo ich nagości sprawa nie zawsze jest taka prosta, gdyż organy płciowe mogą być całkowicie niewidoczne. Przez długi czas nie wiedziano, jaka jest płeć ogromnego pandy Chi-Chi w Londyńskim ZOO. Dopiero po kilku latach stwierdzono, że jest płci żeńskiej i posłano do Moskwy, aby ją pokryć samcem An-An, zresztą bez powodzenia. W przeszłości uważano hieną za hermafrodytę, ponieważ wszystkie hieny są zewnętrznie do siebie podobne. Czasami, jak u większości małp, worek napletkowy jest mniej wykształcony, a penis tylko częściowo ukryty, albo też, jak u człowieka, ryjówek i niektórych nietoperzy, brak tego worka i członek zwisa nie osłonięty. U byków i świnek morskich członek jest dłuższy niż worek, do którego się cofa, i wtedy ten zmniejszony organ układa się w kształcie litery S. U wielkich zwierząt prącie musi być dużych rozmiarów, aby nadawało się do skutecznego przenoszenia spermy. U niedźwiedzia ma 45 cm, u ogiera 75, u byka 90, u słonia 150, u największego zwierzęcia wszystkich cza sów – błękitnego wieloryba 210-240 cm.

Czytaj dalej »

Rozstępy skóry

U niektórych młodych ludzi podczas dojrzewania pojawiają się na skórze białe lub czerwone linie. Nie jest to zjawisko zbyt częste, niemniej zdarza się. Powoduje je zbytnie naciągnięcie skóry podczas gwałtownego wzrostu. Skóra traci swoją elastyczność i rozciągliwość. Rozstępy skóry mogą być także wywołane innymi przyczynami, takimi jak zażywanie niektórych lekarstw, ciąża, gwałtowne przybranie na wadze. W miarę dorastania ślady te zwykle bledną i stają się mniej widoczne.

Czytaj dalej »

Kwestia poronień

A jak to wygląda w innych krajach? Szwecja ma opinię kraju liberalnego (wiele na ten temat pisano, kiedy p. Sherri Finkbine ze Stanów Zjednoczonych udała się tam, aby usunąć ciążę, podczas której zażywała talidomid, czyli Contergan). W Szwecji w r. 1946 uchwalono liberalizującą ustawę, zezwalającą na przerwanie ciąży, jeśli matka ma jakieś wady dziedziczne, jeśli istnieje ryzyko poważnej wady u dziecka, jeśli istnieją wskazania społeczne ze wzglądu na matkę, ze względów humanitarnych (jak gwałt) i jeśli istnieją ,.nagłe” powody. Przed wojną (w r. 1939) było w Szwecji 439 legalnych poronień, a przypuszczalnych nielegalnych 20 000. Po wojnie, po uchwaleniu nowej ustawy liczba legalnych poronień znacznie się zwiększyła, w r, 1949 było ich 5 503, a szczyt – 6 328 osiągnięty został w r. 1957. Później nastąpi! spadek. Prawo nie jest jednak aż tak liberalne, choć uważane jest za bardziej liberalne niż w Wielkiej Brytanii. Prawie wszystkie dziewczęta z zagranicy jadące z nadzieją do Szwecji, wracają niestety nadal w ciąży, a w r. 1965 stwierdzono, że wiele dziewcząt szwedzkich jeździ za granicę w celu przerwania ciąży. Szwedzkie Ministerstwo Zdrowia wyznaczyło komisję z sędzią jako przewodniczącym dla przestudiowania konieczności dalszej liberalizacji ustawy. Liczbę nielegalnych poronień ocenia się w Szwecji, mimo wszystko, na 10 000 do 20 000 rocznie.

Czytaj dalej »

Śmiertelność matek

Długość pobytu w szpitalu obejmuje czas przed porodem. Kobiety na ogół nie wydają na świat dzieci zaraz po przejściu przez próg szpitala, zwykle trzeba na to trochę poczekać, jednak średni okres pobytu jest już znacznie mniejszy niż 10 dni, czy to ze słusznych powodów (życzy sobie tego lekarz i matka), czy też z niesłusznych (oddziały położnicze potrzebują szybko wolnych miejsc). Obecna opinia nie popiera sztywnych reguł i zaleca zróżnicowanie podejścia w indywidualnych przypadkach. Philip Rhodes, profesor ginekologii w szpitalu św. Tomasza w Londynie pisał w 1964 r., że ,,dłu- gość połogu… powinna być dostosowana dla każdej kobiety i jej dziecka, a nie przepisana z góry”.

Czytaj dalej »

Wazekiomia

Pierścień może również dopomóc w rozwiązaniu problemu świętych krów, jednego z najdonioślejszych aspektów tolerancji religijnej. Jest ich w Indiach 176 000 000. Dla Hindusa kastracja ich jest tak samo nie do pomyślenia jak zabicie, dlatego pewien długo w Indiach zamieszkały badacz amerykański zaopatrzył 18 krów w spirale plastykowe i był bardzo zadowolony z wyników. Czy stosuje się środki antykoncepcyjne u ludzi, czy u krów, czy u jednych i drugich – rezultat będzie ten sam: więcej żywności dla pozostałych milionów. Problem przeludnienia i niedożywienia w Indiach jest jeszcze trudniejszy wobec istnienia 176 milionów głodnych, nieużytecznych, bezpańskich i wyniszczonych świętych krów.

Czytaj dalej »

Dzieci narodów europejskich i ich waga

W społeczeństwach europejskich średnia waga dziecka wynosi około 3 300 g, a Pigmejowie, najmniejsi z ludzi, mają dzieci o średniej wadze 2 570 g, decydujący wpływ na wagę ma nie ojciec, a matka, waga może wahać się od wartości prawie zerowych, jak przy bardzo wczesnych poronieniach, kiedy nie ma szans życia, aż do 5 kg, kiedy szanse przeżycia znowu są mniejsze. Wagę pomiędzy 2,250 kg do 4,5 kg uważa się za normalną, chociaż druga jest dwukrotnie większa od pierwszej. Ta dziwna ,,normalna” rozpiętość widoczna jest i w późniejszym życiu, gdyż średnie wagi dla całej ludzkości zawarte są mniej Więcej od 45 kg dla kobiet do 90 kg dla mężczyzn. Bardzo wiele dzieci pozostaje przy życiu pomimo znacznego niedoboru wagi albo znacznej nadwagi, ale najlepsze szanse przeżycia mają dzieci o wadze nieznacznie większej niż średnia i według pewnego obszernego opracowania (Karn i Penrose) śmiertelność wynosi wtedy mniej niż 2°/». Śmiertelność wzrasta w miarę oddalania się wagi noworodka od normalnej, dzieci o wadze 2,7 kg, jak i 4,08 kg wykazują śmiertelność 3n/o, jeśli mają 2,25 kg, albo 4,4 kg śmiertelność wzrasta do 5/. Im dalej od średniej, wzrost śmiertelności jest szybszy, wynosi ona 10°A> dla dzieci ważących 2,04 kg i 4,74 kg, a dla dzieci jeszcze lżejszych lub jeszcze cięższych jest znacznie większa.

Czytaj dalej »

Stosowanie pigułek antykoncepcyjnych

W czasie niedawnej prelekcji radiowej transmitowanej przez BBC dr Gordon Wolstenholme, dyrektor londyńskiej Fundacji CIBA powiedział: „Tabletką dra Pincusa uważam za jedną z najbardziej ryzykanckich metod, jakie kiedykolwiek zostały wprowadzone powszechnie do użycia, zwłaszcza w odniesieniu do ludności krajów niedorozwiniętych, jak np, Por- torykańczycy. Zadziwiającym jest, że eksperyment ten się udał”. Nieco później podkreślił to ponownie: „Wśród Porto- rykańczyków ryzyko było większe – gdyby próba nie udała się, należało się liczyć z bardzo silną reakcją emocjonalną. Mimo to Pincus wziął na siebie odpowiedzialność, wprowadził wszelkie możliwe zabezpieczenia i sposoby kontroli i jestem dla niego za to pełen podziwu. Wydaje mi się, że wprowadzenie tabletki okaże się w historii .bieżącego stulecia jednym z najdonioślejszych osiągnięć dokonanych przez pojedynczego człowieka”.

Czytaj dalej »

Pępowina

Pępowina jest najbardziej zmiennym elementem anatomicznym w rozwoju dziecka. Niektóre dzieci rodzą się większe, inne mniejsze, niektóre mają węższe biodra, bardziej okrągłe szyje, bardziej wydłużone czaszki, pełniejsze brzuchy i tak dalej, jednak ilość odmian trzyma się w jakichś granicach zakreślonych przez ewolucje, i selekcję naturalną. Jedyne połączenie pomiędzy matką a płodem – pępowina – jest, aby użyć żartobliwego określenia, długości struny. Od 18 cm do 120 cm uważa się za normę. Stwierdzano również znacznie krótsze i znacznie dłuższe, ale i tak trudno pogodzić się z faktem, że normalnie długa pępowina może być 7 razy dłuższa niż normalnie krótka.

Czytaj dalej »

Anestezja

Kontrowersja w sprawie interwencji położnika czy położnej w naturalny przebieg rodzenia dziecka, za pomocą kleszczy, czy innych sposobów mechanicznych, sprzężona była z wrzawą wokół anestezji. Znów głos Kościoła stał się bardzo donośny. Dla wielu mężczyzn wyobrażenie, że kobiety mogą nie cierpieć w czasie porodu, było równie bolesne, jak dla kobiet bóle, które normalnie muszą znosić. Taką postawę zajmuje istotnie Biblia, podkreślając konieczność i słuszność cierpienia. „Pomnożę znacznie twój ból i poczęcie: w bólu będziesz rodzić swe dzieci” – ,,Ks. Rodzaju III 16″. Podobne akcenty udręki można znaleźć w „Liście do Gałatów” IV, 27: ,,Ks. Izajasza” LXVI. 7: ,,Ks. Izajasza” XVI, 8: ,,Ks. Izajasza” XXI. 3: w „Apokalipsie” XII. 2: „Pror. Ozeasza” XIII. 13: W obrzędzie dziękczynnym zwanym „Churching of Women” (polegającym na przyprowadzaniu do kościoła matek wkrótce po szczęśliwie odbytym porodzie) znajdujemy również: „otoczyły mnie sidła śmierci i spadły na mnie męki piekielne…” „Składamy tobie pokorne dzięki za łaskę uwolnienia tej kobiety, twej sługi od wielkiego cierpienia i niebezpieczeństwa rodzenia”. Zaraz po wynalezieniu narkozy podniosły się głosy, że żaden człowiek nie ma prawa pozbawiać Boga spontanicznych krzyków kobiet w bólach porodowych.

Czytaj dalej »