Dzieci narodów europejskich i ich waga

W społeczeństwach europejskich średnia waga dziecka wynosi około 3 300 g, a Pigmejowie, najmniejsi z ludzi, mają dzieci o średniej wadze 2 570 g, decydujący wpływ na wagę ma nie ojciec, a matka, waga może wahać się od wartości prawie zerowych, jak przy bardzo wczesnych poronieniach, kiedy nie ma szans życia, aż do 5 kg, kiedy szanse przeżycia znowu są mniejsze. Wagę pomiędzy 2,250 kg do 4,5 kg uważa się za normalną, chociaż druga jest dwukrotnie większa od pierwszej. Ta dziwna ,,normalna” rozpiętość widoczna jest i w późniejszym życiu, gdyż średnie wagi dla całej ludzkości zawarte są mniej Więcej od 45 kg dla kobiet do 90 kg dla mężczyzn. Bardzo wiele dzieci pozostaje przy życiu pomimo znacznego niedoboru wagi albo znacznej nadwagi, ale najlepsze szanse przeżycia mają dzieci o wadze nieznacznie większej niż średnia i według pewnego obszernego opracowania (Karn i Penrose) śmiertelność wynosi wtedy mniej niż 2°/». Śmiertelność wzrasta w miarę oddalania się wagi noworodka od normalnej, dzieci o wadze 2,7 kg, jak i 4,08 kg wykazują śmiertelność 3n/o, jeśli mają 2,25 kg, albo 4,4 kg śmiertelność wzrasta do 5/. Im dalej od średniej, wzrost śmiertelności jest szybszy, wynosi ona 10°A> dla dzieci ważących 2,04 kg i 4,74 kg, a dla dzieci jeszcze lżejszych lub jeszcze cięższych jest znacznie większa.

Dzieci narodów europejskich są cięższe niż dzieci innych yiup rasowych. Przeciętna światowa jest bliższa 3 kg, a średnia europejska 3,3 kg. Szczególnie drobne są dzieci w południowych Indiach i na Cejlonie, gdzie średnia wynosi 2,7 kg, a także u wspomnianych Pigmejów, gdzie średnia jest jeszcze niższa. Nie wiadomo, niestety, czy różnice te należy przypisać pochodzeniu etnicznemu, jak u czarnoskórych, niedostatecznemu odżywieniu i wątłej budowie matek, złym warunkom życia, czy wszystkim tym czynnikom razem.

Leave a Reply