Pigułka antykoncepcyjna – dalszy opis

Tabletka stała się oczywiście przedmiotem różnych wątpliwości. Katolik amerykański dr John Rockktóry współpracował z drem Pincusem w opracowaniu metody, wyraził ostatnio oburzenie z powodu bezpodstawnych zarzutów. Właściwa tabletka przyjmowana we właściwy sposób zapobiega jajecz- kowaniu {twierdzono, że nie zawsze ma to działanie). W żaden sposób nie działa ona jako środek wywołujący poronienie. (Twierdzono, że może wywołać poronienie, jeśli rozpoczyna się przyjmowanie podczas istniejącej już, ale nie stwierdzonej jeszcze ciąży). W żaden sposób nie działa jak kondom i nie zapobiega wniknięciu plemników do macicy (niektórzy dowodzili, że tabletka jest plemnikobójcza). Nie ma zależności pomiędzy używaniem tabletki a występowaniem raka kobiecego narządu rodnego. (Początkowo obawy przed ewentualnym rakotwórczym działaniem tabletki były bardzo silne). Nie stwierdzono jej związku z występowaniem zakrzepów żylnych. (Zgony z powodu zakrzepicy u kobiet używających tabletki nie były częstsze niż u wszystkich innych kobiet w danej grupie wieku). Tabletki mogą powodować objawy uboczne, podobne do występujących w ciąży, ale nie są nie-

Jego książka Czas nadszedł, omawiająca problemy regulacji urodzeń, została wydana przez PZWL, Warszawa 1966, bezpieczne, nie opóźniają wystąpienia klimakterium. Doktor Rock stwierdził to wszystko z całą stanowczością, podobnie jak i specjalna komisja powołana przez US Food and Drug Administration (Urząd Żywności i Leków w USA). W sierpniu 1966 r. zaopiniowała ona, że ,,brak jest, jak dotąd, wystarczających naukowych dowodów przemawiających za szkodliwością tych środków dla człowieka”. Tak samo jak doniesienia z Wielkiej Brytanii i Światowej Organizacji Zdrowia ostrzega ona, że brak jest dowodów na nieszkodliwość tabletek, choć nie ma również dowodu, że mogą być szkodliwe.

Leave a Reply