Pisaie krytycznie o różnych grupach rasowych

O Murzynach można pisać bardzo krytycznie. Bardzo krytycznie można pisać także o wszystkich innych grupach. „Twierdzono, że afrykańscy Murzyni nigdy nie mieli naukowców, ale jakimże naukowcem może być człowiek, który nie zna miar ani wag, zegara ani kalendarza i nie ma sposobu zapisywania swych obserwacji? A jeśli zapytujecie, dlaczego Murzyni ich nie wynaleźli, to można odpowiedzieć, że również Europejczycy ich nie wymyślili i to z tego samego powodu, mianowicie brak było tych rzadkich, wyjątkowych warunków, które umożliwiają wynalezienie”. To cytat Lorda Ragla- na. Następny pochodzi od Cycerona: „Nie bierzcie niewolników z Brytanii, są oni tak głupi i tak całkowicie niezdolni do nauczenia się czegokolwiek, że nie nadają się do domów ateń- skich”. W swych zapewnieniach, że mieszkańcy Brytanii są do niczego, imperator Klaudiusz był równie kategoryczny.

Mimo odrzucenia jakiegokolwiek przekonania we wrodzoną wyższość jednych ras nad drugimi i mimo usiłowań obiektywnej oceny problemu wyższości (,.fakty nigdy nie mówią same za siebie” pisze prof. Montagu „ale zawsze przez interpretatora”) nie można twierdzić, że ludzie rodzą sią równi, nie można również przeczyć istnieniu grup ludzkich. Istnieją Murzyni, Eskimosi i Pigmeje, istnieją również Buszmenł, a do 187G istnieli Tasmańczycy. Ludzkość składa się z wielu odmian, ale nikt nie wie z ilu.

Klasyiikacje rasowe. Naukowcy, choć są zwykle zwolennikami klasyfikowania, nie mogą dojść do zgody w sprawie gatunku Homo sapiens, podrodziny Hominue, rodziny Hominidae, nadrodziny Hominoidea, podrzędu Anthiopoidae, rzędu Primates (klasyfikacja zoologiczna człowieka – przyp. tłum.). Profesor zoologii na Uniwersytecie Columbia Theodosius Dob- zhansky wyciąga z tej niezgodności wniosek, że musi istnieć jakiś podstawowy błąd w metodach opisu i klasyfikacji: im dokładniej studiuje się cechy człowieka, tym odgraniczenie ras staje się mniej wyraźne.

Leave a Reply