Płód i prawo cz. III

Jeśli są istotnie bezpodstawne, jeśli strach jest zbędny, to dlaczego nie zmienić ustawy? Było to głównym argumentem Towarzystwa Reformy Przepisów o Poronieniu. Kiedy w r. 1964 Minister Spraw Wewnętrznych Henry Brooke został o to zapytany, jego odpowiedź brzmiała: „jeszcze nie nadszedł

Książka ta została wydana przez PZWL, Warszawa 1960. 154 czas”. Od pierwotnej ustawy mija!o wtedy 103 lata, a od procesu Bour- ne’a 26. Sytuacja najeżona jest konfliktami, hipokryzją, nieporozumieniami. Liczbą dokonywanych poronień sztucznych w Wielkiej Brytanii ocenia się na 50 000 do 150 000 rocznie, a więc co osiemnasta lub co szósta ciąża zostaje brutalnie przerwana. Większość to poronienia kryminalne, dużej ich części dokonują różni podejrzani „fachowcy”, a wysoko kwalifikowany specjalista nadal chętnie przyjmuje 150 funtów za zabieg. Pomiędzy lekarzami skreślonymi z Rejestru Lekarskiego 19% zostało usuniętych za poronienie kryminalne (wyższa jest tylko liczba usuniętych za rozpustę i złe prowadzenie się – 26%). Z powodu poronień co roku zmienia właściciela wiele milionów funtów (jeśli założymy 100 000 poronień i 60 funtów jako przeciętne honorarium). Przyrost ludności można hamować przez zabijanie dzieci, poronienia i zapobieganie ciąży. Według niektórych, z tych 3 sposobów najbardziej rozpowszechnionym na świecie nie jest zabijanie ani nawet zapobieganie ciąży, ale właśnie przerywanie.

Kobieta może uzyskać prawo do poronienia, jeżeli zgodzi się, by ją zakwalifikowano jako niezrównoważoną psychicznie. Czy taka etykietka jej nie zaszkodzi, gdy w przyszłości będzie znowu potrzebna jej historia choroby? Było to jednym z argumentów wysuwanych przez zwolenników reformy. Były także i inne. Czy słuszne jest brać pod uwagę wyłącznie matkę? Czy nie powinno mieć również znaczenie, jakie będzie dziecko, być może okropnie zdeformowane łub całkiem niepożądane? Czy nie ma znaczenia, że dziecko przeszło różyczkę w łonie matki i że do 50% takich dzieci wykazuje defekty? Specjalista może być szczerze przekonany o konieczności poronienia, ale może napotkać na skrupuły – religijne czy jakieś inne – miejscowego ginekologa, I wreszcie, dziewczyna poniżej 16 łat musi, zgodnie z prawem, mieć dziecko, które poczęła, ale nie może, zgodnie z prawem, wyjść za mąż w tym wieku.

Leave a Reply