Zestaw dr J. H. Fremlina

Różne obliczenia dokonywane w celu oceny ostatecznych możliwości naszej planety brzmią jak powieści fantastyczne. czający ludność. Co 13,5 sekundy dodaje on 1 Amerykanina do ogól nej liczby obywateli.

Jeden taki zestaw opracowany został przez dr J. H. Fremlina z uniwersytetu w Birmingham. Podzielił on dalszy postęp na etapy, które przedstawiam w skrócie:

– Etap 1. Właściwa gospodarka rolna z użyciem dachów nad miastami oraz oceanów jako terenów uprawy roślin pozwoli na 7 podwojeń istniejącej populacji. A więc 400 miliardów ludzi za 260 lat.

– Etap 2. Rośliny i zwierzęta zjadane w XX w. zostaną zastąpione przez bardziej wydajne pokarmy, np. plankton jest wydajniejszy niż ryby. Pozwoli to na 10 dalszych podwojeń, czyli 3 biliony w r. 2330. Na jednego człowieka będzie wtedy wypadać ok. 1,3 ara.

– Etap 3. Reflektory satelitarne przeniosą energię na bieguny, zlikwidują noc i spowodują wszędzie warunki tropikalne. 15 bilionów ludzi, w r. 2410.

– Etap 4. Bezpośrednia syntetyzacja środków żywności, zużywanie odpadów. Jeden trylion w r. 2640.

– Etap 5. Trzeba będzie znaleźć sposoby na ochłodzenie naszej planety, ponieważ na każdy m2 przypadać będzie 2 ludzi, 12 000 000 000 000 000 ludzi „w r. 2760.

Czy tego rodzaju futurystyczne spekulacje są możliwe do urzeczywistnienia, czy nie, prawie pewnym jest, że zanim zostaną one ewentualnie sprawdzone w przyszłości, nasze obecne zwykłe sposoby życia zostaną zdruzgotane. Przewidywania dr Fremlina nie dotyczą jakiegoś jurajskiego wieku przyszłości, nie wychodzą przecież poza 3 tysiąclecie. Rok 2670 nie jest bardziej odległy w przyszłości niż rok 1160 w przeszłości: odległy jest tylko o tyle lat, ile dzieli Henryka II od Elżbiety II.

Leave a Reply